blank
екип
Сдружение "Изкуство в действие"
Ул. "Евлоги Георгиев" №74
1124 София
Тел.: 02/ 944 82 88
Мобилен тел.: 0899 994 167
E-поща: art_in_actiоn@mail.bg
Орлин Дворянов
ОРЛИН ДВОРЯНОВ
Дата и място на раждане: 11 май 1951г., София

ОБРАЗОВАНИЕ:
2003 Доктор по Педагогика на изкуството, СУ "Св. Климент Охридски", София
1976 - 1981 Стенопис, НХА "Н. Павлович", София

Съучредител и председател на сдружение "Изкуство в действие". Работи в областта на съвременното изкуство и артпедагогиката. Има артистични изяви в България, Германия, Франция, САЩ, Полша, Унгария, Турция, и Румъния. Организатор и координатор на редица младежки и авторски проекти в страната и чужбина. Съучредител на мултинационалното сдружение "OST-WEST FORUM" със седалище в Берлин. Понастоящем е преподавател в СУ "Св. Климент Охридски". Живее и работи в София.

За контакти: мобилен тел: 0896 516 211, e-поща: art_in_action@abv.bg
Добрин Атанасов
ДОБРИН АТАНАСОВ
Дата и място на раждане: 30 май 1978г., Габрово

ОБРАЗОВАНИЕ:
1997 - 2002 Педагогика на изкуството, СУ "Св. Климент Охридски", София
1992 - 1997 Дърворезба, СХУ за ПИ, Трявна

Работи в областта на съвременното изкуство и артпедагогиката. Има артистични изяви в България, Германия, Чехия, Полша и Естония. Организатор и координатор на редица младежки и авторски проекти в страната и чужбина. Понастоящем е преподавател в СУ "Св. Климент Охридски". Живее и работи в София.

За контакти: мобилен тел: 0888 65 89 46, e-поща: dobri_a@abv.bg
Майа Антова
МАЙА АНТОВА
Дата и място на раждане: 28 ноември 1973г., София

ОБРАЗОВАНИЕ:
2005 - 2006 Магистратура "Семиотика на изкуството", СУ "Св. Климент Охридски", София
1995 - 2000 Педагогика на изкуството, СУ "Св. Климент Охридски", София
1989 - 1992 Телекомуникации, София

Работи в областта на съвременното изкуство и артпедагогиката. Организатор и координатор на редица младежки и авторски проекти в страната и чужбина. Има артистични изяви в България, Германия, Белгия, Полша, Испания и Румъния. Понастоящем е секретар на “Изкуство в действие”. Живее и работи в София.

За контакти: мобилен тел: 0899 994 167, e-поща: msof@abv.bg
Антония Дуенде
АНТОНИЯ ДУЕНДЕ
Дата и място на раждане: 25 май 1958г., София

ОБРАЗОВАНИЕ:
1991 - 1996 Следдипломна квалификация във Висшия институт по изкуства, Берлин, Германия
1988 - 1991 Аспирантура СУ "Св. Климент Охридски" в катедра "Естетическо възпитание", София
1979 - 1984 НХА "Н. Павлович", София

Работи в областта на съвременното изкуство и артпедагогиката. Има артистични изяви в България, Германия, Франция, Испания, Португалия, Гърция, Полша и Тайланд. Организатор и координатор на редица младежки и авторски проекти в страната и чужбина. От 2003 г. е хоноруван преподавател в Университета по изкуства – Берлин, в специалност “Изкуство в контекст”. Живее и работи в Берлин, Германия.

За контакти: тел: +49 30 217 539 83, е-поща: antoniaduende@hotmail.com
Добрин Пейчев
ДОБРИН ПЕЙЧЕВ
Дата и място на раждане: 23 септември 1951г., София

ОБРАЗОВАНИЕ:
1990 Специализация "Визуални изкуства", Париж, Франция
1977 - 1980 Доктор на изкуствата, Будапеща, Унгария
1971 - 1977 Художестжена академия, Будапеща, Унгария
1965 - 1969 Художествена гимназия, София

Съучредител на сдружение "Изкуство в действие". Работи в областта на съвременното изкуство. Има артистични изяви в България, Австрия, Франция, Швеция, Латвия и Унгария. Независим експерт към Национална агенция за оценяване и акредитация на висшите училища в България. Живее и работи в София.

За контакти: тел: 02/ 700 898
Kалин Плугчиев - Пилето
KАЛИН ПЛУГЧИЕВ - ПИЛЕТО
Дата и място на раждане: 3 февруари 1973г., Търговище

ОБРАЗОВАНИЕ:
1995 - 1999 Педагогика на изкуството, СУ "Св. Климент Охридски", София
1994 - 1995 Частна художествена академия "Жул Паскин", София
1986 - 1991 Паралелка с разширено изучаване на изобразително изкуство, Търговище

Работи в областта на съвременното изкуство. Има артистични изяви в България, Германия, Полша и Румъния. Живее и работи в София.

За контакти: мобилен тел: 0899 156 420, e-поща: k_pileto@abv.bg,
е-страница: www.pileto.cult.bg
Лиляна Дворянова
ЛИЛЯНА ДВОРЯНОВА
Дата и място на раждане: 13 декември 1978г., Соифя

ОБРАЗОВАНИЕ:
2002 - 2003 Графичен дизайн – НБУ, София
1997 - 2002 Специалност "Философия", СУ "Св. Климент Охридски", Соифя
1992 - 1997 Средно специализирано училище по изобразителни изкуства "Елисавета Багряна", София


Работи в областта на съвременното изкуство. Има артистични изяви в България, Германия, Франция, Полша и Турция. Понастоящем е графичен дизайнер в списание "Родители". Живее и работи в София.

За контакти: мобилен тел: 0898 586 026, e-поща: dvorianova@yahoo.com
Люба Димитрова Абрамович
ЛЮБА ДИМИТРОВА АБРАМОВИЧ
Дата и място на раждане: 10 май 1976г., Плевен

ОБРАЗОВАНИЕ:
2001 - 2004 "Aмериканска предучилищна педагогика" и "Aртмениджмънт", Чикагски университет, САЩ
1995 - 2000 Педагогика на изкуството, СУ "Св. Климент Охридски", София

Работи в областта на съвременното изкуство и артпедагогиката. Има артистични изяви в България, Германия и САЩ. Организатор и координатор на редица младежки и авторски проекти в страната и чужбина. Живее и работи в Чикаго, САЩ.

За контакти: e-поща: lju_11@hotmail.com
Любен Кулелиев
ЛЮБЕН КУЛЕЛИЕВ
Дата и място на раждане: 26 януари 1981г., София

ОБРАЗОВАНИЕ:
2000 - 2005 Педагогика на изкуството, СУ "Св. Климент Охридски", София
1995 - 2000 Металопластика, СХУ за ПИ, София

Работи в областта на съвременното изкуство и артпедагогиката. Има артистични изяви в България, Германия, Естония, Чехия и Румъния. Организатор и координатор на редица младежки проекти в страната и чужбина. Живее и работи в София.

За контакти: мобилен тел: 0898 666 269, e-поща: liomy@abv.bg
Любомир Велев
ЛЮБОМИР ВЕЛЕВ
Дата и място на раждане: 23 март 1960г., София

Работи в областта на експерименталната, електронната и компютърна музика. Заместник председател на сдружение "Изкуство в действие". Съосновател на редица музикални формации сред които "ЛюТоЕд", "Дилема", "СЛАВ" и др. Съосновател на "ДИЛЕМА" студио и музикалното издателство "DS Music". Живее и работи в САЩ.

За контакти: тел: 02/ 431 879, e-поща: lvelev@abv.bg
е-страница: www.peoplesound.com/artist/theslavgroup
Мая Жалова
МАЯ ЖАЛОВА
Дата и място на раждане: 26 май 1979г., София

ОБРАЗОВАНИЕ:
1997 - 2002 Културология, СУ "Св. Климент Охридски", София

Работи в областта на пърформанса и танцовия театър. Има артистични изяви в България, Германия, Белгия, Франция, Полша, Турция и Румъния. Автор е на две поетични книги. Носител на наградата за дебютна стихосбирка на ХVV Национален студентски литературен конкурс "Шумен 2000", както и почетна грамота от Третия национален конкурс за млади поетеси на името на Дора Габе. Живее и работи в София.

За контакти: мобилен тел: 0898 257 805, e-поща: m.jalova@mod.bg
Николай Иванов
НИКОЛАЙ ИВАНОВ
Дата и място на раждане: 1959г., София

ОБРАЗОВАНИЕ:
1981 - 1986 НХА "Н. Павлович", София
1973 - 1978 Художествена гимназия, София

Работи в областта на съвременното изкуство и експерименталната музика. Основател на група "ОМ". Има артистични изяви в България, Франция, Чехия, Испания Унгария и др. Живее и работи в София.

За контакти: мобилен тел: 0888 21 92 98, e-поща: nikoart@omega.bg
Иван Ямалиев
ИВАН ЯМАЛИЕВ
Дата и място на раждане: 2 февруари 1978г., Ямбол

ОБРАЗОВАНИЕ:
2004 - 2005 Магистратура по програма "Семиотика", специалност "Педагогика на изкуството", СУ "Св. Климент Охридски", София
2003 - 2004 Магистратура по програма "Виртуална култура", специалност "Философия", СУ "Св. Климент Охридски", София
1999 - 2003 Педагогика на изкуството, СУ "Св. Климент Охридски", София
1992 - 1997 Паралелка с разширено обучение по изобразително изкуство, ПГ "Васил Левски", Ямбол

Работи в областта на съвременното изкуство и артпедагогиката. Има артистични изяви в България, Германия и Румъния. В периода 2001 – 2005 г. е автор и участник в редица пърформанси реализирани по програмите на "Изкуство в действие". Живее и работи в София.

За контакти: мобилен тел: 0897 40 57 58, e-поща: i_iamaliev@yahoo.co.uk
Десислава Цонева - Чума
ДЕСИСЛАВА ЦОНЕВА - ЧУМА
Дата и място на раждане: 27 септември 1980г., Габрово

ОБРАЗОВАНИЕ:
1999 - 2005 "Филмова и телевизионна режисура" – Югозападен университет "Неофит Рлски", Благоевград
1994 - 1999 "Английски и испански език и мениджмънт" – Езикова гимназия "Проф. д-р Асен Златаров", Велико Търново

Работи в областта на пърформанса, киното и театъра. Има артистични изяви в България, Германия, Белгия, Норвегия и Румъния. В периода август 2004 г. – август 2005 г. е доброволец в Offener Kunstverein e.V., Потсдам, Германия от името на сдружение "Изкуство в действие". Автор и участник е в редица филми и проекти в областта на съвременното изкуство.

За контакти: мобилен тел: 0889 903 271, e-поща: chummabg@yahoo.com
Георги Ямалиев
ГЕОРГИ ЯМАЛИЕВ
Дата и място на раждане: 2 февруари 1978г., Ямбол

ОБРАЗОВАНИЕ:
1999 - 2003 Педагогика на изкуството, СУ "Св. Климент Охридски", София
1992 - 1997 Паралелка с разширено обучение по изобразително изкуство, ПГ "Васил Левски", Ямбол

Работи в областта на арт фотографията, съвременното изкуство и артпедагогиката. В периода 2001 – 2005 г. е участник в редица изяви реализирани по програмите на "Изкуство в действие". Живее и работи в София.

За контакти: мобилен тел: 0897 40 57 58, e-поща: g_iamaliev@yahoo.co.uk
Стела Инчовска
СТЕЛА ИНЧОВСКА
Дата и място на раждане: 5 август 1977г., Враца

ОБРАЗОВАНИЕ:
2002 - 2007 "Социална работа и социална педагогика", Висше училище за Социална работа и педагогика, Дрезден, Германия
1996 - 2000 Педагогика на изкуството, СУ "Св. Климент Охридски", София

Работи в областта на съвременното изкуство и артпедагогиката. Организатор и координатор на редица младежки и авторски проекти в страната и чужбина. Има артистични изяви в България, Германия, Чехия и Полша. Живее и работи в Дрезден, Германия.

За контакти: мобилен тел: +49 351 65 68 979, e-поща: intchovska@web.de,
е-страница: www.stelux.net
МОНИКА МИХАЙЛОВА
МОНИКА МИХАЙЛОВА
Дата и място на раждане: 18 ноември 1984 г., София

ОБРАЗОВАНИЕ:
2007 – 2008 Магистратура „Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство”, СУ „Св. Климент Охридски”
2003 – 2007 „Педагогика на обучението по изобразителното изкуство”, СУ „Св. Климент Охридски”
1998 – 2003 Средно специално художествено училище за изящни изкуства „ак. Илия Петров”– гр. София, специалност „Живопис”

Работи в областта на съвременното изкуство и артпедагогиката. Има артистични изяви в България, Германия, Испания, Италия, Румъния, Полша. Координатор на редица младежки и авторски проекти в страната и чужбина. Понастоящем е докторант в СУ „Св. Климент Охридски”, специалност Методика на обучението по изобразително изкуство. Живее и работи в София.

За контакти: мобилен тел: 0886 76 43 88, e-поща: de_monik@mail.bg