blank
проекти
2000
.......................................................................................................................
"10 години "ааа", Пърформънс /НДК, София/
.......................................................................................................................
Проект "2ааа" /1999 – 2000 - 2001/:
"2ааа" (Две хиляди а) е широкомащабен проект реализиран в периода 1999 – 2001 г. от групата "Y поколение". Членовете на групата използват своя уникален шанс да живеят в граничната точка между две хилядолетия и да направят своите първи професионални стъпки в самото начало на новото хилядолетие.

Основни участници: Антонина Недялкова, Веселина Хараланова, Добрин Атанасов, Ефросина Пенева, Иван Русев, Калин Плугчиев, Люба Димитрова, Майа Антова, Росен Николов, Стела Инчовска
Гости: Веселин Митев, Венелин Шурелов, Даниел Ников, Диана Бонева, Ирина Василева, Лиляна Дворянова, Любен Кулелиев, Светослав Станчев, Севда Троева

През 2000 г. са реализирани следните изяви:
"Трети март", Акция - интернет, финал на акцията /паметникът пред НДК, София/
"Точното място", Акция - финал на акцията /галерия на СБХ "Шипка 6", София/
"Собствено звучене", Изложба и акция /Читалище "ФАР", Бургас/
Текуща дискусия за съвременното изкуство 1 /София, октомври, ноември, декември/
.......................................................................................................................горе
Сдружение "Изкуство в действие"
Ул. "Евлоги Георгиев" №74
1124 София
Тел.: 02/ 944 82 88
Мобилен тел.: 0899 994 167
E-поща: art_in_actiоn@mail.bg