blank
проекти
2001
.......................................................................................................................
"Art in Action", Изложба /Галерия "Арсенал", Познан, Полша, октомври/:
Изложбата представя основно младите автори от "Изкуство в действие", изявяващи се в областта на инсталацията и пърформънса. Освен работите на участниците, в рамките на изложбата са включени презентация на центъра за медийни изкуства "Interspace", както и представяне на видеоарт творби на други автори, работещи със сдружението. Също така на живо са представени пърформънсите: "Трасформация" и "Скокът". Целта е да се покаже младото българско изкуство във възможно най-широк план.

Участници: Добрин Атанасов, Калин Плугчиев, Лиляна Дворянова, Майа Антова, Мая Жалова, Орлин Дворянов
.......................................................................................................................
"Море без вода" - Международен младежки обмен /Готсдорф, Германия, август/
.......................................................................................................................
"В края на краищата", Изложба /Център за съвременно изкуство "АТА", София, юли/
.......................................................................................................................
Проект "2ааа" /1999 - 2000 - 2001/:
"2ааа" (Две хиляди а) е широкомащабен проект реализиран в периода 1999 – 2001 г. от групата "Y поколение". Членовете на групата използват своя уникален шанс да живеят в граничната точка между две хилядолетия и да направят своите първи професионални стъпки в самото начало на новото хилядолетие.

Основни участници: Антонина Недялкова, Веселина Хараланова, Добрин Атанасов, Ефросина Пенева, Иван Русев, Калин Плугчиев, Люба Димитрова, Майа Антова, Росен Николов, Стела Инчовска
Гости: Веселин Митев, Венелин Шурелов, Даниел Ников, Диана Бонева, Ирина Василева, Лиляна Дворянова, Любен Кулелиев, Светослав Станчев, Севда Троева

През 2001 г. са реализирани следните изяви:
  • Текуща дискусия за съвременното изкуство 2 /София - януари, Февруари, март, април/
  • "Дарение", Изложба и акция /Галерия "XXL", София/
  • "Ние не желаем", Акция /Галерия на СБХ "Шипка 6", София/
"Коридорът - гледна точка", Изложба /Американски университет в България, Благоевград/
  • "1/3", Изложба /СГХГ, София/
.......................................................................................................................горе
Сдружение "Изкуство в действие"
Ул. "Евлоги Георгиев" №74
1124 София
Тел.: 02/ 944 82 88
Мобилен тел.: 0899 994 167
E-поща: art_in_actiоn@mail.bg