blank
проекти
2002
.......................................................................................................................
"Надолу по реката", Пърформънс по текст на Иван Станев. Участие в интернационален студентски фестивал на театъра на абсурда "Eugen Ionescu" /Букурещ, Румъния, ноември/
.......................................................................................................................
"Колхас Терор" - Международен младежки обмен /Шнадиц, Германия, юни, юли/
.......................................................................................................................
"Визуално мечтаещи" - Международен младежки обмен /Требнитц, Германия, юли/
.......................................................................................................................
Проект "Такъв какъвто съм" /1 март – 15 декември/:
Проекта включва поредица от изяви на студенти от ФНПП (Факултет по Начална и Предучилищна Педагогика) към СУ "Св. Кл. Охридски", специалност "Педагогика на Изкуството", автори от сдружение "Изкуство в действие", както и участници от различни градове на страната. Проявите представят творби в областта на фотографията, видеоарта, пърформънса и инсталационните форми.

Проектът включва:
  • "Моето тяло", Изложба /ХГ "Илия Бешков", Плевен, април/
  • "Байпас", Изложба и акция /ХГ "Владимир Димитров - Майстора", Кюстендил, май/
  • "Пътуване в съзнанието", Акция. Представяне на класически и авторски пърформънси /Младежи дом, Благоевград, май/
  • "Реалност и фантазия", Изложба /Галерия "Искра", Казанлък, юни/

Основните участници в проекта са: Любен Кулелиев, Цветанка Христова, Десислава Георгиева, Калина Калинкова, Георги и Иван Ямалиеви, Добрин Атанасов, Калин Плугчиев, Николай Делчев, Орлин Дворянов, Николай Петков
Изкуствовед: Мая Павлова
.......................................................................................................................горе
Сдружение "Изкуство в действие"
Ул. "Евлоги Георгиев" №74
1124 София
Тел.: 02/ 944 82 88
Мобилен тел.: 0899 994 167
E-поща: art_in_actiоn@mail.bg