blank
проекти
2003
.......................................................................................................................
"Мост - Берлин" - Международен младежки обмен /Берлин, Германия, ноември/
.......................................................................................................................
"Абсурдът в ежедневието" - Международен младежки обмен. Съвместен проект с Център за неформално образование и културна дейност "Алос" София /Букурещ, Румъния, ноември/
.......................................................................................................................
"Въображението не застрашава, а обогатява" - Международен младежки обмен /Ковачевци, октомври/
.......................................................................................................................
"АРТ съседство" - Международен младежки обмен. Съвместен проект с Център за неформално образование и културна дейност "Алос" София /Витоша, май/
.......................................................................................................................
"FAUQE’SA BOUGE - 300 години Санкт Петербург" - Международна арт среща /Брюксел, Белгия, март/
.......................................................................................................................
Проект "Активно участие " - Приемане на доброволец по партньорско споразумение с "Offener Kunst Verein e.V." – Потсдам, Германия /София, април – ноември/
.......................................................................................................................горе
Сдружение "Изкуство в действие"
Ул. "Евлоги Георгиев" №74
1124 София
Тел.: 02/ 944 82 88
Мобилен тел.: 0899 994 167
E-поща: art_in_actiоn@mail.bg