blank
проекти
2004
.......................................................................................................................
Национален студентски театрален фестивал /Букурещ, Румъния, ноември/
.......................................................................................................................
"Убиецът е винаги градинарят" - Международен младежки обмен /Готсдорф, Германия, юли, август/
.......................................................................................................................
"Игри на слънцето" - Международен младежки обмен /Курорт Нептун, Румъния, юли, август/
.......................................................................................................................
"Фантазията - свят без граници" - Международен младежки обмен. Съвместен проект с Фондация "Присъствие", София /Ждар над Сазавоу, Чехия, юли/
.......................................................................................................................
Проект "Маркише Европа", Изпращане на доброволец по партньорско споразумение с "Offener Kunst Verein e.V.", Потсдам, Германия /Потсдам, Германия, юли 2004 г. – юли 2005 г./
.......................................................................................................................
"Артвръзки" - Международен младежки артфорум /Кюстендил, юни/
.......................................................................................................................
"Биографии на тялото", Изложба /СГХГ, София, май/
.......................................................................................................................
"Фотографията - варианти за използване", Изложба в рамките на международния младежки фестивал "ЕВРОАРТ 2004", Благоевград; съвместен проект със СУ "Св. Климент Охридски" /Благоевград , май/
.......................................................................................................................
"12 миксирани пърформънса", Пърформънс - участие в Международен студентски фестивал Букурещ /Букурещ, Румъния, април/
.......................................................................................................................
Пърформънс по музика на проф. Й Колев /СБК, София, април/
.......................................................................................................................горе
Сдружение "Изкуство в действие"
Ул. "Евлоги Георгиев" №74
1124 София
Тел.: 02/ 944 82 88
Мобилен тел.: 0899 994 167
E-поща: art_in_actiоn@mail.bg