blank
проекти
2005
.......................................................................................................................
Проект "Бронз и цветя "
  • "Власт и рамка", Пърформънс /пл. "Журналист", София, 22 октомври/
.......................................................................................................................
Проект "Младежки пътища " /Габрово, 18 – 30 септември/
.......................................................................................................................
"Young EThiC II" - Международен младежки обмен /Шнадиц, Германия, 1 – 14 август/
.......................................................................................................................
Участие на "Изкуство в действие" във фестивала "Малък сезон" /Театрална работилница "Сфумато", София, юни, юли/
.......................................................................................................................
"Една пералня време", Пърформънс в рамките на международния младежки фестивал "ЕВРОАРТ 2004", Благоевград; съвместен проект със СУ "Св. Климент Охридски" /Благоевград, май/
.......................................................................................................................
Проект "Поколение по пътя " /Потсдам, Германия, май/
.......................................................................................................................
Проект "Територии – автори - концепции "
  • "Фабрика за принцеси", Акция /текстилна фабрика "България", Казанлък, април/
.......................................................................................................................
"Да разчупим стереотипите - да бъдеш или да не бъдеш европеец" - Международен младежки обмен; съвместен проект с Център за неформално образование и културна дейност "Алос" /Котла Ярве, Естония, март, април/
.......................................................................................................................
Проект "Подиум прима ", съвместен проект с читалище "Асклепион", Кюстендил /Кюстендил, март/
.......................................................................................................................
"Арт кафе "Екстрем", Музикално-театрален пърформънс с "Техници на културата" (Кьолн, Германия); съвместен проект със СУ "Св. Климент Охридски" /София, март/
.......................................................................................................................
"Неподвижност – движение – скорост", Пърформънс в рамките на изложба "10 години специалност "Педагогика на изобразителното изкуство" в СУ" /Национален център за изобразително изкуство "Шипка" 6, София, януари/
.......................................................................................................................горе
Сдружение "Изкуство в действие"
Ул. "Евлоги Георгиев" №74
1124 София
Тел.: 02/ 944 82 88
Мобилен тел.: 0899 994 167
E-поща: art_in_actiоn@mail.bg