blank
проекти
1992 - 1991 - 1990
.......................................................................................................................
"Мост - 92", Изложба /УКИ, София, 1992 г./
.......................................................................................................................
"Затворени пространства", Изложба /Галерия "Леседра", София, 1992 г./
.......................................................................................................................
"Мотото", Изложба /Галерия "Леседра", София, 1991 г./
.......................................................................................................................
"Непознати култури", Изложба /Питсбърг, САЩ, 1991 г./
.......................................................................................................................
"Светлинен кладенец", Пърформънс /Зала "България", София, 1991 г./
.......................................................................................................................
"Като по книга", Театрална постановка по И. Кулеков, худ. О. Дворянов, Д. Пейчев, В. Занков /София, 1991 г./
.......................................................................................................................
"1 ааа", Хепънинг /София, 1991 г./
.......................................................................................................................
"Сътворение", Хепънинг /София, 1991 г./
.......................................................................................................................
"Събиране частите на мечката", Акция /Берлин, 1990 г./
.......................................................................................................................
"Територия "Н", Изложба /Галерия "СИД", София, 1991 г./
.......................................................................................................................
"Галванизация", Изложба /Галерия "Шипка" 6, София, 1991 г./
.......................................................................................................................
"Обекти от бъдещи изложби", Aкция /Столична библиотека, София, 1991 г./
.......................................................................................................................
"Откриване", Изложба /Галерия "СИД", София, 1990 г./
.......................................................................................................................горе
Сдружение "Изкуство в действие"
Ул. "Евлоги Георгиев" №74
1124 София
Тел.: 02/ 944 82 88
Мобилен тел.: 0899 994 167
E-поща: art_in_actiоn@mail.bg