blank
проекти
1994
.......................................................................................................................
Проект "Неконвенционалното... I семестър " /София, декември/
.......................................................................................................................
Проект "Следа от докосване "
  • "Космогония" - Международен младежки обмен /Ловеч, септември/
  • "Следи по брега" - Международен обмен /Арапя, септември/
  • "Структури върху пясък" - Международен младежки обмен /Варна, август/
.......................................................................................................................

горе
Сдружение "Изкуство в действие"
Ул. "Евлоги Георгиев" №74
1124 София
Тел.: 02/ 944 82 88
Мобилен тел.: 0899 994 167
E-поща: art_in_actiоn@mail.bg