blank
проекти
1996
.......................................................................................................................
Проект "Пресечни точки"
  • "Те не искат да разговарят...", Пърформънс в рамките на фестивала "ЗОНА ИЗТОЧНА ЕВРОПА" /Тимишуара, Румъния, октомври/
  • "Между небето и земята" - Международен младежки обмен /Изник, Турция, септември/
  • "Забрана - жертва - правосъдие - свобода" - Международен младежки обмен /Рьони, Франция, юли/
  • "Всички интерпретации са легитимни", Пърформънс /София, март/
  • Проект "Паралел между седем култури 1996 – 1997", Проектът е награден на Национален конкурс за младежки проекти, 1996 г.
.......................................................................................................................
"Посоки", Художествена акция /Варна, август/
.......................................................................................................................
Проект "Космогонии - храмове" /София, с. Реселец, с. Ковачевица, гр. Банкя, април - юни/
.......................................................................................................................
горе
Сдружение "Изкуство в действие"
Ул. "Евлоги Георгиев" №74
1124 София
Тел.: 02/ 944 82 88
Мобилен тел.: 0899 994 167
E-поща: art_in_actiоn@mail.bg