blank
проекти
1997
.......................................................................................................................
Проект "Паралелни светове"
  • "Паралелни светове", Пърформънс фестивал /София, декември/
  • Представяне на "Българския пърформънс в Краков" /Краков, Полша, декември/
  • Пърформънс в подкрепа на "Тахелес" /Берлин, Германия, ноември/
  • "Полет" - Международен младежки обмен /Берлин, Германия, ноември/
  • "Мегаполис" - Международен младежки обмен в рамките на фестивалa "Берлин поздравява София" /Банкя, София, октомври/
  • "Съкровище" I - Международен младежки обмен /Щродене, Германия, октомври/
  • "Банкя" - Международен младежки обмен /Банкя/
.......................................................................................................................
Проект "Антропоморфно" /Свидня, юли/
.......................................................................................................................
Проект "Паралел между седем култури 1996 – 1997", Проектът е награден на Национален конкурс за младежки проекти, 1996 г.
  • Акция "Завръщане" /Варна, юли/
.......................................................................................................................
горе
Сдружение "Изкуство в действие"
Ул. "Евлоги Георгиев" №74
1124 София
Тел.: 02/ 944 82 88
Мобилен тел.: 0899 994 167
E-поща: art_in_actiоn@mail.bg