blank
проекти
1998
.......................................................................................................................
Проект "Между спомена и мечтата"
  • "Между спомена и мечтата", Спектакъл /Централен военен клуб, София, юни/
  • "Флуксус" /София, януари, февруари/:
Мащабен проект на "Гьотe Институт", представящ движението "Флуксус" в неговата история от 1962 до 1994 г. В конкретния случай се визира за презентация в София, основни участници в която са дванадесет артиста от "Изкуство в действие", под ръководството на флуксусартиста Бен Патерсън.
Проектът е представен в три части:
1. Ретроспекция на "Флуксус" - Ретроспекция на класически флуксус пърформънси от Бен Вотие, Джон Кейдж, Йоко Оно и др. /Читалище "Славянска беседа", София/
2. Три флуксус опери - Три музикални пърформънса на Бен Патерсън по теми взети от класическите опери "Кармен", "Мадам Бътърфлай" и "Тристан и Изолда" - /Национална галерия за чуждестранно изкуство, София/
3. "Оригинали" - Ранно произведение от Щокхаузен (музикален пърформънс), представено от екипа на "Изкуство в действие" под ръководството на О. Дворянов и Б. Сергинов /Кино "Одеон", София/
  • "Ротация" - Международен младежки обмен /Родопите, август/
.......................................................................................................................
"Съкровище" II - Международен младежки обмен /Богомолско, октомври/
.......................................................................................................................горе
Сдружение "Изкуство в действие"
Ул. "Евлоги Георгиев" №74
1124 София
Тел.: 02/ 944 82 88
Мобилен тел.: 0899 994 167
E-поща: art_in_actiоn@mail.bg