blank
проекти
1999
.......................................................................................................................
Проект "В края на краищата" /София, декември /
.......................................................................................................................
Изложба в "Българския културен център" /Берлин, Германия/
.......................................................................................................................
Театрална група от Гьотеборг, Швеция, гостува на "Изкуство в Действие" /София/
.......................................................................................................................
"Съкровище" III - Международен младежки обмен /Рабенщайн, Германия, април/
.......................................................................................................................
Проект "2ааа" /1999 – 2000 - 2001/:
”2ааа” (Две хиляди а) е широкомащабен проект реализиран в периода 1999 – 2001 г. от групата “Y поколение”. Членовете на групата използват своя уникален шанс да живеят в граничната точка между две хилядолетия и да направят своите първи професионални стъпки в самото начало на новото хилядолетие.

Основни участници: Антонина Недялкова, Веселина Хараланова, Добрин Атанасов, Ефросина Пенева, Иван Русев, Калин Плугчиев, Люба Димитрова, Майа Антова, Росен Николов, Стела Инчовска
Гости: Веселин Митев, Венелин Шурелов, Даниел Ников, Диана Бонева, Ирина Василева, Лиляна Дворянова, Любен Кулелиев, Светослав Станчев, Севда Троева

През 1999 г. са реализирани следните изяви:
"Автобиография", Изложба /ХГ "Илия Бешков", Плевен/
"Друго минало или друго бъдеще", Изложба /Дом на хумора и сатирата, Габрово/
"Време, пространство, трансформация", Изложба /Драматичен театър, Сливен/
"Днес с пари - утре без", Изложба /Издателство "Зограф", Варна/
"Направление Y", Изложба /Изложбени зали, Велико Търново/
.......................................................................................................................горе
Сдружение "Изкуство в действие"
Ул. "Евлоги Георгиев" №74
1124 София
Тел.: 02/ 944 82 88
Мобилен тел.: 0899 994 167
E-поща: art_in_actiоn@mail.bg