blank
история
Сдружение "Изкуство в действие" възниква на базата на консолидация на лидерите на няколко от основните авангардни групи в края на 80-те години на ХХ век. Учредено е през април 1990 година, като съучредители са: Добрин Пейчев и Орлин Дворянов (група "ДЕ"), Даниела Ненова и Александър Пожарлиев (група "Пърформанс"), Димитър Грозданов (група "МА"), Велико Шербанов и Вяра Грънчарова (група "Кукувден"), Албена Михайлова (група "РЪБ"), Вячеслав Ботев (група "Хермес") и Дияна Попова (индивидуален автор). През май 1991 година са приети: Любомир Велев и Светослав Битраков (група "СЛАВ"), Николай Иванов (група "ОМ"), Емил Вълев (група "Виолетов Генерал"), Климент Атанасов (галерия "КА"), Ани Хорисян ("Арт кино"), Венцислав Занков, Александър Райков, Георги Ружев.

От учредяването му до днес историята на "Изкуство в действие" може да се раздели на няколко периода:

1990 – 1993 г. - дейността на сдружението е свързана главно с авторските изяви на съучридителите. През този период, на четвъртия етаж на сградата на Съюза на демократичните сили на бул. "Дундуков" 49 е открита галерия "Изкуство в действие". Реализирани са и редица артистични проекти в алтернативни пространства, като хепънинги в изоставената бирена фабрика "Прошеково пиво", старата сграда на КАТ в София и др. Паралелно с това сдружението, съвместно с галерия "КА" – Бургас, ежегодно организира поредица от художествени акции по южното Черноморие, обединени под общото заглавие "Арт Херо". Осъществени са и голям брой изяви в чужбина, като може би най-значимата е участието в първия "ОСТ-ВЕСТ ФЕСТ" в Берлин.

1994 – 1998 г. - "Изкуство в действие" функционира предимно чрез организираните от артпедагогическия си екип младежки програми в които участват много млади автори, студенти и ученици. Голяма част от старите автори напускат сдружението. По това време организацията става съучредител на сдружение "Ost West Forum" със седалище в Берлин, представляващо мрежа от четирийсет международни партньорски организации от цяла Европа. На базата на тези контакти са реализирани над двадесет международни проекта в страни като Германия, Холандия, Франция, Турция, Полша, Румъния. През този период със сдружението работят Антония Дуенде, Борис и Габриела Сергинови, Ирена Митова-Нойтвиг и др. Тогава се оформя и тясната връзка между дейността на сдружението и работата на ателие "Неконвенционални форми" към специалност "Педагогика на обучението по изобразително изкуство" на Софийски университет "Св. Климент Охридски". До настоящия момент основно участие в подготовката и реализацията на проектите на „Изкуство в действие” имат преподавателите и студентите от ателието.

1999 - 2001 г. - сдружението променя състава си, приемайки нови членове. Приети са: Калин Плугчиев, Люба Димитрова, Стела Инчовска, Майа Антова, Добрин Атанасов - група „Y поколение“; Мая Жалова, Гергана Темелкова, Лиляна Дворянова, Николай Делчев - група „Жест Звук Образ“ (ЖЗО). През този период „Изкуство в действие“ съсредоточава усилията си предимно в реализацията на широко-мащабния проект „2ааа”, включващ четиринадесет групови артистични изяви, в различни градове на страната. Също така сдружението работи и по линия на международния младежки обмен, като негов основен партньор е германската организация Offener Kunsverein e.V. – Потсдам.

2002 – 2006 г. - „Изкуство в действие“ продължава да осъществява дейността си както във връзка с международния младежки обмен, така и по различни авторски проекти. В този период със сдружението започват да работят Десислава Цонева, Любен Кулелиев, Иван и Георги Ямалиеви, Моника Михайлова и др. Благодарение на увеличения организационен състав и на партньорството с новоучредения Център за неформално образование и културна дейност „АЛОС“, „Изкуство в действие“ осезаемо разширява международната си дейност. Разчита се на стари партньори и на новосъздадени контакти със страни като Чехия, Испания, Унгария, Италия, Полша Словения, Румъния и др. По това време организацията започва да приема и да изпраща доброволци по програмите на ЕС. През 2006 г. сдружението организира в София международна конференция на тема „Изкуството – универсален език за общуване”. В нея вземат участие основните чуждестранни партньорски организации. В рамките на конференцията се набелязват основните стратегии за развитие след влизането на България в ЕС.

От 2007 г. „Изкуство в действие” започва да работи по заложените в конференцията насоки. В следствие на това в няколко поредни етапа е реализиран мащабен младежки проект, включващ провеждане на международни обмени съвместно с партньорите от Германия, Италия, Испания и Португалия. През 2008 г. автори от сдружението осъществяват поредица от изложби, пърформанси и видео презентации в рамките на проект „БРОД – представяне на младата българска култура” в Дрезден, Германия. През текущия период са реализирани и авторски изяви в различни алтернативни пространства на територията на цялата страна, обединени по общото заглавие „Територии-автори-концепции”.

През 2010 г. сдружение „Изкуство в действие” отбелязва 20 години от учредяването си.

горе
Сдружение "Изкуство в действие"
Ул. "Евлоги Георгиев" №74
1124 София
Тел.: 02/ 944 82 88
Мобилен тел.: 0899 994 167
E-поща: art_in_actiоn@mail.bg