blank
галерия
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
2005

"Власт и рамка", Пърформънс /пл. "Журналист", София, 22 октомври/
"Власт и рамка", Пърформънс /пл. "Журналист", София, 22 октомври/
"Власт и рамка", Пърформънс /пл. "Журналист", София, 22 октомври/
"Власт и рамка", Пърформънс /пл. "Журналист", София, 22 октомври/
 
"Власт и рамка", Пърформънс /пл. "Журналист", София, 22 октомври/
"Власт и рамка", Пърформънс /пл. "Журналист", София, 22 октомври/
"Власт и рамка", Пърформънс /пл. "Журналист", София, 22 октомври/
 

Проект "МЛАДЕЖКИ ПЪТИЩА" /Габрово, 18 – 30 септември/
Проект "МЛАДЕЖКИ ПЪТИЩА" /Габрово, 18 – 30 септември/
Проект "МЛАДЕЖКИ ПЪТИЩА" /Габрово, 18 – 30 септември/
Проект "МЛАДЕЖКИ ПЪТИЩА" /Габрово, 18 – 30 септември/
 
Проект "МЛАДЕЖКИ ПЪТИЩА" /Габрово, 18 – 30 септември/
Проект "МЛАДЕЖКИ ПЪТИЩА" /Габрово, 18 – 30 септември/
Проект "МЛАДЕЖКИ ПЪТИЩА" /Габрово, 18 – 30 септември/
 

"Young EThiC II" - Международен младежки обмен /Шнадиц, Германия, 1 - 14 август/
"Young EThiC II" - Международен младежки обмен /Шнадиц, Германия, 1 - 14 август/
"Young EThiC II" - Международен младежки обмен /Шнадиц, Германия, 1 - 14 август/
"Young EThiC II" - Международен младежки обмен /Шнадиц, Германия, 1 - 14 август/
 
"Young EThiC II" - Международен младежки обмен /Шнадиц, Германия, 1 - 14 август/
"Young EThiC II" - Международен младежки обмен /Шнадиц, Германия, 1 - 14 август/
"Young EThiC II" - Международен младежки обмен /Шнадиц, Германия, 1 - 14 август/
 

Участие на "Изкуство в действие" във фестивала "Малък сезон" /Театрална работилница "Сфумато", София, юни, юли/
Участие на "Изкуство в действие" във фестивала "Малък сезон" /Театрална работилница "Сфумато", София, юни, юли/
Участие на "Изкуство в действие" във фестивала "Малък сезон" /Театрална работилница "Сфумато", София, юни, юли/
Участие на "Изкуство в действие" във фестивала "Малък сезон" /Театрална работилница "Сфумато", София, юни, юли/
 
Участие на "Изкуство в действие" във фестивала "Малък сезон" /Театрална работилница "Сфумато", София, юни, юли/
Участие на "Изкуство в действие" във фестивала "Малък сезон" /Театрална работилница "Сфумато", София, юни, юли/
 

"Една пералня време", Пърформънс в рамките на международния младежки фестивал "ЕВРОАРТ 2004", Благоевград; съвместен проект със СУ "Св. Климент Охридски" /Благоевград, май/
"Една пералня време", Пърформънс в рамките на международния младежки фестивал "ЕВРОАРТ 2004", Благоевград; съвместен проект със СУ "Св. Климент Охридски" /Благоевград, май/
"Една пералня време", Пърформънс в рамките на международния младежки фестивал "ЕВРОАРТ 2004", Благоевград; съвместен проект със СУ "Св. Климент Охридски" /Благоевград, май/
"Една пералня време", Пърформънс в рамките на международния младежки фестивал "ЕВРОАРТ 2004", Благоевград; съвместен проект със СУ "Св. Климент Охридски" /Благоевград, май/
 
"Една пералня време", Пърформънс в рамките на международния младежки фестивал "ЕВРОАРТ 2004", Благоевград; съвместен проект със СУ "Св. Климент Охридски" /Благоевград, май/
"Една пералня време", Пърформънс в рамките на международния младежки фестивал "ЕВРОАРТ 2004", Благоевград; съвместен проект със СУ "Св. Климент Охридски" /Благоевград, май/
"Една пералня време", Пърформънс в рамките на международния младежки фестивал "ЕВРОАРТ 2004", Благоевград; съвместен проект със СУ "Св. Климент Охридски" /Благоевград, май/
 

Проект "ПОКОЛЕНИЕ ПО ПЪТЯ" /Потсдам, Германия, май/
Проект "ПОКОЛЕНИЕ ПО ПЪТЯ" /Потсдам, Германия, май/
Проект "ПОКОЛЕНИЕ ПО ПЪТЯ" /Потсдам, Германия, май/
Проект "ПОКОЛЕНИЕ ПО ПЪТЯ" /Потсдам, Германия, май/
 

"Фабрика за принцеси", Акция /текстилна фабрика "България", Казанлък, април/
"Фабрика за принцеси", Акция /текстилна фабрика "България", Казанлък, април/
"Фабрика за принцеси", Акция /текстилна фабрика "България", Казанлък, април/
"Фабрика за принцеси", Акция /текстилна фабрика "България", Казанлък, април/
 
"Фабрика за принцеси", Акция /текстилна фабрика "България", Казанлък, април/
"Фабрика за принцеси", Акция /текстилна фабрика "България", Казанлък, април/
"Фабрика за принцеси", Акция /текстилна фабрика "България", Казанлък, април/
 

"Да разчупим стереотипите - да бъдеш или да не бъдеш европеец" - Международен младежки обмен; съвместен проект с Център за неформално образование и културна дейност "Алос" /Котла Ярве, Естония, март, април/
"Да разчупим стереотипите - да бъдеш или да не бъдеш европеец" - Международен младежки обмен; съвместен проект с Център за неформално образование и културна дейност "Алос" /Котла Ярве, Естония, март, април/
"Да разчупим стереотипите - да бъдеш или да не бъдеш европеец" - Международен младежки обмен; съвместен проект с Център за неформално образование и културна дейност "Алос" /Котла Ярве, Естония, март, април/
"Да разчупим стереотипите - да бъдеш или да не бъдеш европеец" - Международен младежки обмен; съвместен проект с Център за неформално образование и културна дейност "Алос" /Котла Ярве, Естония, март, април/
 

"Арт кафе "Екстрем", Музикално-театрален пърформънс с "Техници на културата" (Кьолн, Германия); съвместен проект със СУ "Св. Климент Охридски" /София, март/
"Арт кафе "Екстрем", Музикално-театрален пърформънс с "Техници на културата" (Кьолн, Германия); съвместен проект със СУ "Св. Климент Охридски" /София, март/
"Арт кафе "Екстрем", Музикално-театрален пърформънс с "Техници на културата" (Кьолн, Германия); съвместен проект със СУ "Св. Климент Охридски" /София, март/
"Арт кафе "Екстрем", Музикално-театрален пърформънс с "Техници на културата" (Кьолн, Германия); съвместен проект със СУ "Св. Климент Охридски" /София, март/
 
"Арт кафе "Екстрем", Музикално-театрален пърформънс с "Техници на културата" (Кьолн, Германия); съвместен проект със СУ "Св. Климент Охридски" /София, март/
"Арт кафе "Екстрем", Музикално-театрален пърформънс с "Техници на културата" (Кьолн, Германия); съвместен проект със СУ "Св. Климент Охридски" /София, март/
"Арт кафе "Екстрем", Музикално-театрален пърформънс с "Техници на културата" (Кьолн, Германия); съвместен проект със СУ "Св. Климент Охридски" /София, март/
 

"Неподвижност – движение – скорост", Пърформънс в рамките на изложба "10 години специалност "Педагогика на изобразителното изкуство" в СУ" /Национален център за изобразително изкуство "Шипка" 6, София, януари/
"Неподвижност – движение – скорост", Пърформънс в рамките на изложба "10 години специалност "Педагогика на изобразителното изкуство" в СУ" /Национален център за изобразително изкуство "Шипка" 6, София, януари/
"Неподвижност – движение – скорост", Пърформънс в рамките на изложба "10 години специалност "Педагогика на изобразителното изкуство" в СУ" /Национален център за изобразително изкуство "Шипка" 6, София, януари/
"Неподвижност – движение – скорост", Пърформънс в рамките на изложба "10 години специалност "Педагогика на изобразителното изкуство" в СУ" /Национален център за изобразително изкуство "Шипка" 6, София, януари/
 
"Неподвижност – движение – скорост", Пърформънс в рамките на изложба "10 години специалност "Педагогика на изобразителното изкуство" в СУ" /Национален център за изобразително изкуство "Шипка" 6, София, януари/
"Неподвижност – движение – скорост", Пърформънс в рамките на изложба "10 години специалност "Педагогика на изобразителното изкуство" в СУ" /Национален център за изобразително изкуство "Шипка" 6, София, януари/
"Неподвижност – движение – скорост", Пърформънс в рамките на изложба "10 години специалност "Педагогика на изобразителното изкуство" в СУ" /Национален център за изобразително изкуство "Шипка" 6, София, януари/
 Сдружение "Изкуство в действие"
Ул. "Евлоги Георгиев" №74
1124 София
Тел.: 02/ 944 82 88
Мобилен тел.: 0899 994 167
E-поща: art_in_actiоn@mail.bg