blank
галерия
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1994

"Космогония" - Международен младежки обмен /Ловеч, септември/
"Космогония" - Международен младежки обмен /Ловеч, септември/
"Космогония" - Международен младежки обмен /Ловеч, септември/
"Космогония" - Международен младежки обмен /Ловеч, септември/
 
"Космогония" - Международен младежки обмен /Ловеч, септември/
"Космогония" - Международен младежки обмен /Ловеч, септември/
 

"Структури върху пясък" - Международен младежки обмен /Варна, август/
"Структури върху пясък" - Международен младежки обмен /Варна, август/
"Структури върху пясък" - Международен младежки обмен /Варна, август/
"Структури върху пясък" - Международен младежки обмен /Варна, август/
 
"Структури върху пясък" - Международен младежки обмен /Варна, август/
"Структури върху пясък" - Международен младежки обмен /Варна, август/
"Структури върху пясък" - Международен младежки обмен /Варна, август/
 
"Структури върху пясък" - Международен младежки обмен /Варна, август/
"Структури върху пясък" - Международен младежки обмен /Варна, август/
"Структури върху пясък" - Международен младежки обмен /Варна, август/
 Сдружение "Изкуство в действие"
Ул. "Евлоги Георгиев" №74
1124 София
Тел.: 02/ 944 82 88
Мобилен тел.: 0899 994 167
E-поща: art_in_actiоn@mail.bg