blank
blank
Art in Action Association
74 “Evlogi Georgiev”, Blvd.
1124 Sofia, Bulgaria
Phone: +359/ 2 944 82 88
Mobile: +359/ 899 994 167
E-mail: art_in_actiоn@mail.bg
Art in Action is an independent association of authors working in various art and art-teaching spheres. Its main activity includes organizing exhibitions, concerts, symposiums, workshops, as well as international youth exchanges. The association sets for a priority the independent youth initiatives and creative experimental performances.

enter
blank
blank
Сдружение “Изкуство в действие”
Ул. “Евлоги Георгиев” №74
1124 София
Тел.: 02/ 944 82 88
Мобилен тел.: 0899 994 167
E-поща: art_in_actiоn@mail.bg
Изкуство в действие е независимо сдружение на автори работещи в различни сфери на изкуството и артпедагогиката. Дейността му се състои в организирането на изложби, концерти, спектакли, симпозиуми, уъркшопи, международен културен младежки обмен. Приоритет в програмата на сдружението имат свободните, младежки инициативи и творчески изяви с експериментален характер.

вход